Biblioteka Polskiego Krótkofalowca - archiwum.


Zapraszamy do korzystania z archiwum Biblioteki Polskiego Krótkofalowca - archiwum".


2021:  [[01]dst] [[261]DM] [[262]DM] [[27]ham] [[34]C4F] [[356]El] [[56]Nad] [[57]Nad] [[58]Mik] [[59]Mik] [[60]C4F] [[63]Tes]

2020:  [[48]Pro] [[49]Ant] [[50]Ant] [[51]Ant] [[52]Ant] [[53]Ant] [[54]Odb] [[55]Odb] [[356]Hi]

2019:  [[01]dst] [[25]Naj] [[26]dmr] [[42]Mie] [[43]Mie] [[44]Mie] [[45]Tes] [[46]Tes] [[47]Lic]

2018:  [[36]Cyf] [[37]Tel] [[38]Tec] [[39]Lac] [[40]Ukl] [[41]Lic]

2017: [[16]Rad] [[23]Tec] [[33]Tel] [[34]C4F] [[35]Lic]

2016: [[31]Ukl] [[326]dm] [[32]Ukr]

2015: [[27]Ham] [[28]Bud] [[29]Bud] [[30]Kon]

2014: [[24]Mal]

2013: [[15]Tra] [[17]Rad] [[18]Dlu] [[19]Ech] [[20]Ard] [[21]Ard] [[22]Pro]

2012: [[08]APR] [[09]Poc] [[10]Poc] [[11]Slo] [[12]Ukl] [[13]Ukl] [[14]Rad]

2011: [BPK-[01] [[02]D-R] [[03]Tec] [[04]Tec] [[05]Lac] [[06]Lac] [[07]Pac]

2010


Polski Związek Krótkofalowców 2020

Pod redakcją Krzysztofa Dąbrowskiego OE1KDA
Wszystkie prawa zastrzeżone. ©OE1KDA & Polski Związek Krótkofalowców


Skrypt - SP5UAF, rekonstrukcja: 08.07.2020 SP5ELA. Publikacja w domenie: https://bpk.pzk.org.pl, Administrator portalu PZK, Warszawa, 07.07.2020